Vaste planten borders op kleur

Het maken van vaste planten borders op kleur is een kunst op zich. Er wordt gekozen voor een bepaalde kleur bv. wit, of een aantal kleuren bv. roze, lichtblauw, grijs en lila. Hierna worden vaste planten uitgezocht die niet alleen in deze gewenste kleur bloeien maar ook nog eens zoveel mogelijk tegelijkertijd. Het doel is een zo groot mogelijk effect te bereiken en het heeft dan ook geen zin een vaste planten die in mei bloeit naast een augustus bloeier te zetten.
Dit betekend dat er voor én na de gekozen bloeiperiode niet zoveel meer bloeit. Tuinieren puur en alleen op kleur is dan ook alleen maar aan te bevelen als men beschikt over een groot stuk grond waarop ook andere seizoenen hun plekken krijgen om aan bod komen!

Naast de populaire pastelkleurige borders vondt dhr. Goedegebuure het een uitdaging enkele vaste planten borders te maken in de kleuren geel, oranje en rood. Veel mensen zijn niet gediend van geel bloeiende planten, zeker geen hard geel. Dat is erg jammer want er zijn veel goede tuinplanten onder geel-oranje-rode bloeiers, zeker voor het eind van de zomer.

De opbouw van deze border is traditioneel. Achterin de border de hogere vaste planten, aangeleund tegen de haag met daarvoor steeds lagere beplanting met vooraan de rand de afsluitende vaste planten. Natuurlijk komen er wel eens een zaailing van een 1 of 2 jarige plant naar voren of staan er solitairen door gemengd die wat hoger zijn, de zogenaamde “weefplanten”. Hierdoor ontstaat het gewenste natuurlijke beeld.

In 1997 is begonnen met het aanleggen van deze vaste planten borders op kleur. Dit zijn dubbele borders, ze liggen tegen over elkaar met tussen door een graspad van ca. 3meter. Deze liggen dwars op de looprichting van de Diagonaal. Hierdoor is een wisselend beeld in kleur en diepte ontstaan.

Door middel van verschillende soorten hagen zijn kamers gemaakt waardoor de borders van elkaar gescheiden zijn. Er zijn voornamelijk vaste planten gebruikt, aangevuld met heesters, bomen, eenjarigen en bollen en knollen.

Aan de ene kant van de Diagonaal zien we een verloop van zachte tere naar harde krachtige kleuren. In de lange border evenwijdig aan de Kienschulpenweg zien we de kleuren terug. De kleine borders aan de andere zijde van de Diagonaal laten een combinatie zien van de hoofdkleuren met accenten in andere kleuren, voornamelijk blauw.

De vaste planten borders bloeien voornamelijk in de zomer, met als laatste de bloei van de geelrode border, meer in de nazomer. Dit is het bekende nazomer geel van boerenplanten, daarna neemt de nazomerborder de bloei over. En de nabloei van verschillende planten in de kleurenborders geven je dan toch nog een goed beeld van de kleur combinaties in de verschillende vaste planten borders.

Belangrijk is ook het winterbeeld. Niets weg knippen, alles gaat in winterslaap. In februari/maart krijgen de borders een voorjaarsbeurt en indien nodig worden dan pollen gescheurd en gaten gedicht.